کوپلر فیبر نوری

کوپلر فیبر نوری از اهمیت خاصی در کاربردهای فیبری نظیر سیستم‌های ارتباط داده با سرعت بالا، سیستم تسهیم و تقسیم کننده، سیستم انتقال همدوس، سنسورهای فیبری و سیستم‌های اندازه‌گیری فیبرهای نوری برخوردار است. از تکنولوژی جوش لیزر CO2 برای ساخت این کوپلر استفاده شد است.

ویژگی‌ها:

·         اتلاف کم

·         دقت کوپلینگ بالا

·         محدوده دمای عملکردی بالا

·         بدنه استیل سبک و قابل حمل

·         مقرون به صرفه

 

کاربرد‌ها:

·         سنسورهای فیبری

·         سیستم‌های اندازه‌گیری فیبرهای نوری

·         تقسیم و تسهیم کننده

·         سیستم انتقال همدوس

·         سیستم‌های اندازه‌گیری فیبرهای نوری

·         سیستم‌های ارتباط داده با سرعت بالا

 

خصوصیات سیستم