سنسور دما  فیبر نوری SFPS-TS یک سنسور مبتنی بر تداخل سنجی نور سفید و بر اساس کاواک فابری پروی ساخته شده بر روی فیبر نوری است که به خاطر ماهیت  تمام اپتیکی پروب حسگر نسبت به امواج الکترومغناطیس و فرکانس های رادیویی در محیط ، ایمن می باشد.

 

ویژگی ها

 ایمنی در مقابل امواج الکترومغناطیس

 اندازه ی کوچک

 قابلیت اطمینان  عملکردی بالا در شرایط سخت

 دقت بالا

 مقاومت پروب در محیط های اسیدی و بازی

 محدوده ی عملکردی بالا

 پاسخ زمانی بسیار کوتاه ( کم تر از ۱٫۵ ثانیه )

کاربرد ها

 صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

 صنایع ابزار دقیق

 ترانسفورماتور قدرت

خصوصیات لیزر