لیزر SMWPL یک لیزر چند طول موجی پالسی لامپ فلش با انرژی بالا به همراه کیفیت لکه عالی می­‌باشد. عملکرد پالسی این لیزر از طریق کلید زنی Q به روش الکترواپتیکی انجام می­‌شود. این لیزر علاوه بر داشتن هماهنگ های دوم تا چهارم لیزر ۱۰۶۴ نانومتر، دارای طول موج نوسانگر نوری پارامتریک ۱۵۷۰ نانومتر می­‌باشد. هر کدام از این طول موج‌­ها به راحتی از طریق نرم افزار و بدون هیچ گونه کار مکانیکی قابل انتخاب است.

خصوصیات لیزر